Vyhledávání

Pro mě jsou činčilky nejúchvatnější zviřátka pod sluncem, kterým jsem naprosto propadla a přiznám, že mě mají omotanou kolem pacek.

 

Trocha genetiky...

Terminologie

Gen - používá se ve dvou základních významech:

  • jako vloha je gen jednotka informace, podle níže se vytváří podoba organismu - fenotyp,
  • jako konkrétní úsek DNA, který je schopen utvářet při dělení buňky svoje vlastní přesné kopie, jež přenáší do dalších generací.

Alela - konkrétní forma genu; každý gen může mít jednu nebo několik alel.

Znak - určitá vlastnost zvířete, kterou způsobují geny.

Genotyp - soubor veškerých genetických informací organismu, týkající se zkoumaného znaku či znaků.

Fenotyp - soubor všech pozorovatelných vlastností a znaků organismu. Je to výsledek spolupůsobení genotypu a prostředí. Obecně rozlišujeme znaky kódované majorgeny, na jejichž projev ve fenotypu nemá prostředí žádný, nebo téměř žádný vliv (barva očí, krevní skupiny) a znaky kódované minorgeny, na jejichž projev má prostředí vliv velký (velikost zvířete).

Mutace - dědičná změna genotypu.

Dominantní alela - vůdčí, nadřízená alela. 

Recesivní alela - podřízená alela.

Heterozygotní - geneticky nečistí, mají dvě rozdílné alely: dominantní a recesivní. Zvíře si nese od každého rodiče jinou alelu.

Homozygotní - čistokrevní, zvíře zdědilo stejnou alelu od obou rodičů.

Letální faktor - mutace, která je u činčil v homozygotní sestavě smrtící pro zárodek. Obvykle se zárodky s takovou kombinací alel nenarodí, budou vstřebány samicí a mohou i ohrozit její život. U činčil jsou to kombinace bílých činčil a činčil TOV (velvet).

 

Alely a jejich vztahy

V každé buňce vyjma pohlavních jsou vždy dvě alely jednoho genu. Tyto alely mohou být buď obě stejné (homozygot), nebo každá jiná (heterozygot). Pokud je činčila homozygot na některém genu, znamená to, že nemůže svým potomkům předat jinou alelu než tu, která se na ní projevuje. Pokud je heterozygot, může svým potomkům předat alelu pro jinou vlastnost, než kterou vykazuje sama. Činčila může být zároveň homozygot na některých genech a na jiných zase heterozygot.

U heterozygotů závisí výsledná vlastnost na tom, jak se mezi sebou alely „domluví“. Většinou je jedna z alel nadřízená (dominantní) a druhá podřízená (recesivní). To znamená, že buňka, která bude vyrábět třeba chlup, si vždycky vybere recept dominantní alely a bude vyrábět barvu podle něho. Tomu se říká úplná dominance a recesivita. U některých genů ale nejsou alely tak „názorově vyhraněné“ a buňka vyrobí danou vlastnost podle kompromisu. To se označuje za neúplnou dominanci a recesivitu. 

Výsledná vlastnost tedy závisí na vztahu mezi alelami jednoho genu. U plně dominantního vztahu nemůžeme podle vzhledu (tomu se říká fenotyp) činčily určit, zda je v genu dominantní homozygot nebo heterozygot, vzhledem se liší pouze recesivní homozygoti, tedy ti, kdo mají v buňce obě alely recesivní. U heterozygotů dominantní alela tu recesivní přehlasuje a vlastnost se řídí dominantní alelou. Nicméně heterozygot může svým potomkům recesivní alelu předat a když se takto sejde stejná recesivní alela od obou rodičů, jejich potomek má vzhled odpovídající recesivní alele. 

U většiny alel si vystačíme s recesivitou a dominancí, ale existuje ještě jeden typ vztahu, kterému se říká kodominance. Kodominantní alely vůči sobě nejsou ani podřízené ani nadřízené, ale mají na vzhled stejný vliv. Heterozygoti tedy mají vlastnosti obou alel. Typické je to pro lidské krevní skupiny, kdy lidé s genem pro A i B nemají skupinu ani A ani B, ale AB.

[citováno z Rukovet_genetiky_proCtecky.pdf z http://potkani.rodent.cz]

 

Zdroje

http://cs.wikipedia.org

http://potkani.rodent.cz/ - díky za skvěle napsanou "kuchařku" základů genetiky wink

Záměrně nezabraňuji kopírování textů a fotografií - kdo to bude chtít udělat, si stejně cestu najde.

Články, které jsem překládala ze zahraničních webů, mají uvedené zdroje.

Články, které píši sama, si poznám a pokud se někomu líbí, ať si je zkopíruje.

Jen mějte na paměti, že to není etické a je základní slušností uvést zdroj!

Chtěla bych podotknout, že všechny mé články jsem psala buď obecně, nebo z mých zkušeností s mými kluky.

Podobnost s kýmkoli jiným je podobnost čistě náhodná.

Kontakt

Ing. Petra Honáková

Zdeňka Štěpánka 3973
Chomutov 
430 01

petra.honakova zavináč gmail.com

tel. 777 145 995